Klachtenprocedure

Klachtenafhandeling

Mocht u ondanks onze goede zorgen niet tevreden zijn over de door ons geleverde artikelen of het door ons verstrekte advies, neem dan direct contact met ons op.

Wij zullen binnen 5 werkdagen reageren op uw klacht.

Wij doen ons uiterste best om samen met u het probleem op te lossen. Wij leven de garantiebepalingen van de fabrikant na. Als de kwaliteit van het artikel niet voldoende is door aantoonbare materiaalfouten, die optreden binnen de door de fabrikant gestelde garantietermijn, dan ruilen wij het artikel om voor een nieuw exemplaar. In alle andere gevallen leggen wij het product voor ter beoordeling aan onze leverancier. Als de leverancier ons uitsluitsel geeft, nemen wij contact met u op. Wij leggen uw klacht vast op een klachtenformulier (3.7.3A). Mocht u het met de uitspraak van de leverancier niet eens zijn dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie:

“Klachtenportaal Zorg”
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen

Geschillencommissie

Als ook de klachtencommissie er niet in slaagt uw klacht tot tevredenheid op te lossen dan is er sprake van een geschil. Dit kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de SEMH. U kunt de SEMH schriftelijk bereiken via: Secretariaat Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH) Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn. De geschillencommissie doet voor alle partijen een bindende uitspraak. Deze uitspraak heeft betrekking op de kwaliteit van de geleverde dienst/product en niet over een eventuele tegemoetkoming van de door de klant ondervonden schade.